ข้อมูลสายพันธุ์โคขุน    >    โคพันธุ์ไทยวากิว

โคพันธุ์ไทยวากิว

“ไทยแบล็ก-วากิว (Thai Black Wagyu)” อันเกิดจากการนำแม่พันธุ์โคเนื้อพื้นเมืองของไทยมาผสมน้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์แองกัส จากสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นพันธุ์ที่โตเร็ว เนื้อมีคุณภาพดี นุ่มมีไขมันแทรก และเป็นพันธุ์โคขุนชั้นเยี่ยมได้รับการยอมรับในระดับโลก ที่สำคัญตัวเป็นสีดำ เหมือนวัววากิว หรือวัวญี่ปุ่น

จนได้เป็นวัวลูกครึ่งไทย-แองกัส ทำการคัดเลือกวัวเพศเมียลูกครึ่งลักษณะดี มีไขมันแทรกสูง โดยใช้วิธีตรวจสอบไขมันด้วยอัลตราซาวนด์ และตรวจ DNA มาเป็นแม่พันธุ์เพื่อผสมน้ำเชื้อกับวัววากิวจากญี่ปุ่นอีกชั้นหนึ่ง

กว่าจะได้เป็นไทยแบล็ก-วากิว ไม่ใช่ว่าเอาแม่โคลูกครึ่งมาผสมกับน้ำเชื้อวากิวแล้วจะได้เลย…ต้องผสมพันธุ์อย่างน้อยอีก 2 รุ่น เพื่อให้ได้โคเนื้อที่มีสายเลือดวากิว 75% แองกัส 12.5% พื้นเมืองไทย 12.5% และเพื่อให้ชัวร์ว่าใช่พันธุ์ที่เราต้องการแน่ ต้องใช้วิธีตรวจอัลตราซาวนด์ และ DNA วัวมีสายเลือดที่นิ่งแล้ว ถึงจะสามารถนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงได้