ข้อมูลสายพันธุ์โคขุน    >    โคขุนดอกลำดวน

โคขุนดอกลำดวน

“ โคทาจิมะ ” เป็นโคสายพันธุ์หนึ่งของพันธุ์วางิว (Wagyu) เป็นโคที่มีลักษณะเด่นเนื่องจากมีไขมันแทรกสูงและเป็นไขมันชนิดคุณภาพดี ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากมีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่าโคพันธุ์อื่น

จังหวัดศรีสะเกษ คือจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานทางตอนใต้ ดินแดนแห่งดินภูเขาไฟ ที่มีดอกลำดวนอันมีกลิ่นหอม อันเป็นเอกลักษญ์เฉพาะตัว และเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ได้รับการแจกน้ำเชื้อโคทาจิมะ นี้มาผสมกับโคพื้นเมืองในดินแดนแห่งดินภูเขาไฟ จนได้โคที่มีความเข้มของสายพันธุ์และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ดุจกลิ่นดอกลำดวนจึงเรียกว่า
“โคขุนลำดวน ”