ข้อมูลสายพันธุ์โคขุน    >    โคพันธุ์ทาจิมะลำดวน

โคพันธุ์ทาจิมะลำดวน

“ โคทาจิมะ ” เป็นโคสายพันธุ์หนึ่งของพันธุ์วางิว (Wagyu) เป็นโคที่มีลักษณะเด่นเนื่องจากมีไขมันแทรกสูงและเป็นไขมันชนิดคุณภาพดี ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากมีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงกว่าโคพันธุ์อื่น

ปี พ.ศ. 2531 สมาคมผู้เลี้ยงโควางิวเมืองโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น โดย Mr.Nishida ผู้แทนสมาคมฯ น้อมเกล้าถวายโควางิว (Wagyu,Japanese Black) สายพันธุ์ทาจิมะ ให้กับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ในขณะนั้น ) จำนวน 1 คู่ (ผู้ 1 ตัว เมีย 1 ตัว) อายุ 15 เดือน โคทาจิมะเป็นโคสายพันธุ์หนึ่งของโคพันธุ์ Japanese Black หรือ โควางิว ซึ่งในขณะนั้น รัฐบาลญี่ปุ่น “ ห้าม ” นำโคเนื้อพันธุ์ Japanese Black และ Japanese Brown ออกนอกประเทศเด็ดขาดแต่ สมาคมผู้เลี้ยงโควางิวเมืองโอซากะ ได้ขออนุญาติรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษ เพื่อน้อมเกล้าถวาย “ โคทาจิมะ ” ให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (ในขณะนั้น ) และพระองค์ได้พระราชทานโคทาจิมะคู่นี้ ให้แก่กรมปศุสัตว์ โดยกรม ปศุสัตว์นำมาเลี้ยงที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการผสมเทียมและผลิตน้ำเชื้อเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกร

จังหวัดศรีสะเกษ คือจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานทางตอนใต้ ดินแดนแห่งดินภูเขาไฟ ที่มีดอกลำดวนอันมีกลิ่นหอม อันเป็นเอกลักษญ์เฉพาะตัว และเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ได้รับการแจกน้ำเชื้อโคทาจิมะ นี้มาผสมกับโคพื้นเมืองในดินแดนแห่งดินภูเขาไฟ จนได้โคที่มีความเข้มของสายพันธุ์ระดับ F 2 ขึ้นไปและได้เนื้อไขมันแทรกระดับสูง MBS 8 – 12 ( A5 – Super ) และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ดุจกลิ่นดอกลำดวนจึงเรียกว่า
“ มาจิมะลำดวน ”