ข้อมูลเนื้อโคขุน   >   ใบพาย

ชิ้นส่วน :

ใบพาย - Parerlon

ระดับความนุ่ม :

นุ่มระดับปานกลาง

จุดเด่น :

เนื้อส่วนกลางระหว่างสันคอกับท้อง เนื้อส่วนนี้ค่อนข้างนุ่ม มีไขมันแทรก หรือ Matbing กระจายตัวสวยงาม เป็นเนื้อที่นำไปทำเมนูได้หลายหลาย

เมนูแนะนำ :

ปิ้ง, ย่าง, เนื้อตุ๋น

บริการส่งสินค้า :

06-1023-9111 , 09-9641-9895

ภาพแสดงตำแหน่งชิ้นส่วน

ฟาร์มกำนันเตียงใช้วิธีการเชือดด้วยโรงเชือดที่มีมาตรฐาน GMP ของกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองฮาลาลและบ่มซาก ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 - 21 วัน ขึ้นกับคุณภาพของซากและตัดแต่งเพิ่อขึ้นรูปพร้อมสไลด์