ข้อมูลเนื้อโคขุน   >   เสือร้องไห้

ชิ้นส่วน :

เสือร้องไห้ - Brisket

ระดับความนุ่ม :

นุ่มระดับปานกลาง

จุดเด่น :

เนื้อส่วนอกของวัว หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Brisket ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ 2 ส่วน คือ ส่วนยอดอก กับ ส่วนแฟลต และมีไขมันสีขาวก้อนหนาคั่นกลางระหว่าง 2 ส่วนนี้ไว้ เนื้อยอดอกจะมีไขมันมากที่สุด มีเส้นไขมันแทรกอยู่ทั่วเนื้อคล้ายเนื้อลายหินอ่อน ส่วนเนื้อแฟลตจะมีไขมันน้อยกว่า

เมนูแนะนำ :

ย่าง, ตุ๋น, ทำสตู, เนื้อบด, BBQ

บริการส่งสินค้า :

06-1023-9111 , 09-9641-9895

ภาพแสดงตำแหน่งชิ้นส่วน

ฟาร์มกำนันเตียงใช้วิธีการเชือดด้วยโรงเชือดที่มีมาตรฐาน GMP ของกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองฮาลาลและบ่มซาก ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 - 21 วัน ขึ้นกับคุณภาพของซากและตัดแต่งเพิ่อขึ้นรูปพร้อมสไลด์