ข้อมูลเนื้อโคขุน   >   เนื้อแดง

ชิ้นส่วน :

เนื้อแดง - G Meat

ระดับความนุ่ม :

นุ่มระดับปานกลาง

จุดเด่น :

เนื้อส่วนต่างๆ ซึ่งจะเป็นเนื้อแดงสวย และบางชิ้นมีไขมันแทรก(ติดมัน)

เมนูแนะนำ :

แกง, ทอด, ผัด, ย่าง

บริการส่งสินค้า :

06-1023-9111 , 09-9641-9895

ภาพแสดงตำแหน่งชิ้นส่วน

ฟาร์มกำนันเตียงใช้วิธีการเชือดด้วยโรงเชือดที่มีมาตรฐาน GMP ของกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองฮาลาลและบ่มซาก ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 - 21 วัน ขึ้นกับคุณภาพของซากและตัดแต่งเพิ่อขึ้นรูปพร้อมสไลด์