ข้อมูลเนื้อโคขุน   >   เนื้อน่อง

ชิ้นส่วน :

เนื้อน่อง - Shank

ระดับความนุ่ม :

นุ่มระดับน้อย

จุดเด่น :

เนื้อส่วนติดกับขา มีเอ็นมีไขมันขนาดใหญ่แทรกอยู่ จึงทำให้เคี้ยวแล้วจะรู้สึกนุ่มมันในคำเดียว

เมนูแนะนำ :

สตู, ทำซุป, ต้มเปื่อย, ราเมง, ต้มยำ

บริการส่งสินค้า :

06-1023-9111 , 09-9641-9895

ภาพแสดงตำแหน่งชิ้นส่วน

ฟาร์มกำนันเตียงใช้วิธีการเชือดด้วยโรงเชือดที่มีมาตรฐาน GMP ของกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองฮาลาลและบ่มซาก ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 - 21 วัน ขึ้นกับคุณภาพของซากและตัดแต่งเพิ่อขึ้นรูปพร้อมสไลด์