ข้อมูลเนื้อโคขุน   >   สะโพกใน

ชิ้นส่วน :

สะโพกใน - Top Round

ระดับความนุ่ม :

นุ่มระดับปานกลาง

จุดเด่น :

เป็นเนื้อบริเวณชายโครงหลังส่วนบน ค่อนไปทางสะโพกหลัง เป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกอยู่ตรงกลางของก้อน มีส่วนที่เป็นเนื้อแดงอยู่ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับไขมัน

เมนูแนะนำ :

ต้ม, ย่าง

บริการส่งสินค้า :

06-1023-9111 , 09-9641-9895

ภาพแสดงตำแหน่งชิ้นส่วน

ฟาร์มกำนันเตียงใช้วิธีการเชือดด้วยโรงเชือดที่มีมาตรฐาน GMP ของกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองฮาลาลและบ่มซาก ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 - 21 วัน ขึ้นกับคุณภาพของซากและตัดแต่งเพิ่อขึ้นรูปพร้อมสไลด์