>    ลูกมะพร้าว-Sirloin Tip

ลูกมะพร้าว-Sirloin Tip