ข้อมูลเนื้อโคขุน   >   ลูกมะพร้าว

ชิ้นส่วน :

ลูกมะพร้าว - Sirloin Tip

ระดับความนุ่ม :

นุ่มระดับปานกลาง

จุดเด่น :

มีลักษณะเป็นก้อนกลมใหญ่ คล้ายลูกมะพร้าว ซึ่งในวัวหนึ่งตัวก็จะมีเนื้อส่วนนี้เพียงสองชิ้นเท่านั้น มีไขมันน้อย เนื้อนุ่ม และมีสีแดงสด

เมนูแนะนำ :

ย่าง, อบ

บริการส่งสินค้า :

06-1023-9111 , 09-9641-9895

ภาพแสดงตำแหน่งชิ้นส่วน

ฟาร์มกำนันเตียงใช้วิธีการเชือดด้วยโรงเชือดที่มีมาตรฐาน GMP ของกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองฮาลาลและบ่มซาก ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 - 21 วัน ขึ้นกับคุณภาพของซากและตัดแต่งเพิ่อขึ้นรูปพร้อมสไลด์