ข้อมูลเนื้อโคขุน   >   น่องแก้ว

ชิ้นส่วน :

น่องแก้ว - Silver Shank

ระดับความนุ่ม :

นุ่มระดับน้อย

จุดเด่น :

เป็นเนื้อที่มีเอ็นแทรกอยู่ภายในก้อนเนื้อ เมื่อสไลด์เป็นแผ่นบางๆ จุ่มลงน้ำซุปแจ่วฮ้อนเดือดๆ เอ็นจะกรอบหนึบหนับยืดหยุ่นเวลาเคี้ยว

เมนูแนะนำ :

จิ้มจุ่ม, สุกี้, ชาบู

บริการส่งสินค้า :

06-1023-9111 , 09-9641-9895

ภาพแสดงตำแหน่งชิ้นส่วน

ฟาร์มกำนันเตียงใช้วิธีการเชือดด้วยโรงเชือดที่มีมาตรฐาน GMP ของกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองฮาลาลและบ่มซาก ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 - 21 วัน ขึ้นกับคุณภาพของซากและตัดแต่งเพิ่อขึ้นรูปพร้อมสไลด์