เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน เนื้อสันคอ
เนื้อสันคอ Chuck
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน เสือร้องไห้
เสือร้องไห้ Brisket
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน ฝาริบอาย
ฝาริบอาย Cab Rib
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน ริบอาย
ริบอาย Rib eye
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน สันนอก
สันนอก Strip Loin
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน สันสะโพก
สันสะโพก Sir Loin
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน เนื้อใบบัว
เนื้อใบบัว Jumeau
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน สะโพกใน
สะโพกใน Top Round
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน สะโพกนอก
สะโพกนอก Bottom Round
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน ลูกมะพร้าว
ลูกมะพร้าว Sirloin Tip
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน หางตะเข้
หางตะเข้ Aiguillette baronne
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน ใบพาย
ใบพาย Parerlon
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน เนื้อน่อง
เนื้อน่อง Shank
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน เนื้อชายท้อง
เนื้อชายท้อง Bavette
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน ร่องซี่โครง
ร่องซี่โครง Short Rib
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน น่องแก้ว
น่องแก้ว Silver Shank
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน ตะพาบ
ตะพาบ Macreuse
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน เนื้อแดง
เนื้อแดง G Meat
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน ซี่โครงเอ
ซี่โครงเอ Shot rip A

ภาพแสดงตำแหน่งชิ้นส่วน

ฟาร์มกำนันเตียงใช้วิธีการเชือดด้วยโรงเชือดที่มีมาตรฐาน GMP ของกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรองฮาลาลและบ่มซาก ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 - 21 วัน ขึ้นกับคุณภาพของซากและตัดแต่งเพิ่อขึ้นรูปพร้อมสไลด์