ประวัติฟาร์มกำนันเตียง

ประวัติความเป็นมา

ปี 2535

คุณทองเตียง บริบาล ได้เริ่มก่อตั้งฟาร์มโคขุนในจังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัวเริ่มต้นเพียง 5 ตัว

ปี 2548

มีการรวมกลุ่มกับเกษตรในพื้นที่กันอย่างหลวมๆ เพื่อเลี้ยงโคขุนส่งขายให้ฟาร์มกำนันเตียง มีสมาชิกเริ่มต้น 11 ครอบครัว มีวัวเพิ่มขึ้นมา 50 ตัวสร้างผลตอบแทนให้กับสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดี

ปี 2559

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษได้เห็นความตั้งใจของกลุ่ม จึงมีดำริให้ก่อตั้งกลุ่มให้ถูกต้องภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกลำดวน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการในจังหวัดอย่างต่อเนื่องคือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2560

มีสมาชิก 20 ครอบครัวมีโคขุนและแม่พันธุ์ภายในกลุ่มเพิ่มขึ้นมาอีก 250 ตัวรวมมีโคขุนและแม่พันธุ์ของสมาชิกไม่น้อยกว่า 750 ตัว ส่วนฟาร์มกำนันเตียงมีโคขุนรวม 600 ตััว มีโรงเชือดเองที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษโดยที่ฟาร์มกำนันเตียงเลี้ยงแบบปราณีต 240 ตัว โดยขุนเป็นระยะเวลา500 วัน พันธุ์โคที่ได้ใช้คือ พันธุ์ชาร์โรเล่ย์ พันธุ์ลูกผสมแองกัส และลูกผสมวากิว เป็นต้น

ปี 2561

มีสมาชิก 55 ครอบครัว ประกอบด้วยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย คนยากจนมีโคขุนแบบปราณีต ( โคขุนคุณภาพสูง ) ของสมาชิก เพิ่มขึ้นมาอีก 240 ตัวของฟาร์มกำนันเตียง 240 ตัว และมีแม่พันธุ์และโครุ่นรวมกันไม่น้อยกว่า 3,500 ตัว

พันธุ์โคที่ใช้ขุนแบบปราณีต (โคขุนคุณภาพสูง)

  1. พันธุ์ชาร์โรเล่ย์
  2. พันธุ์ลูกผสมแองกัส F1-F2
  3. พันธุ์ลูกผสมวากิว F1-F2


การเชือดและการบ่ม

เชือดด้วยโรงเชือดที่มีมาตรฐาน GMP ของกรมปศุสัตว์ และได้รับการรับรอง
ฮาลาลและบ่มซากที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 – 21 วัน
ขึ้นกับคุณภาพของซากและตัดแต่งเพิ่อขึ้นรูปพร้อมสไลด์