สินค้าจากฟาร์ม

เนื้อโคขุนคุณภาพพรีเมี่ยมที่คัดสรรและผ่านกรรมวิธีที่สะอาด ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย ราคาย่อมเยาทุกคนสามารถ สั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้อย่างสะดวกได้แล้วที่นี่ ฟาร์มกำนันเตียง “จากฟาร์ม” ถึง “ผู้บริโภค”

สินค้าอื่นๆ

เนื้อโคขุนคุณภาพดีที่คัดสรรอย่างดีและราคาย่อมเยาว์ ผ่านกรรมวิธีที่สะอาด ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย สั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้อย่างสะดวกได้แล้วที่นี่ ฟาร์มกำนันเตียง “จากฟาร์ม” ถึง “ผู้บริโภค”

เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน เนื้อสันคอ
เนื้อสันคอ Chuck
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน เสือร้องไห้
เสือร้องไห้ Brisket
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน ฝาริบอาย
ฝาริบอาย Cab Rib
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน ริบอาย
ริบอาย Rib eye
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน สันนอก
สันนอก Strip Loin
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน สันสะโพก
สันสะโพก Sir Loin
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน เนื้อใบบัว
เนื้อใบบัว Jumeau
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน สะโพกใน
สะโพกใน Top Round
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน สะโพกนอก
สะโพกนอก Bottom Round
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน ลูกมะพร้าว
ลูกมะพร้าว Sirloin Tip
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน หางตะเข้
หางตะเข้ Aiguillette baronne
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน ใบพาย
ใบพาย Parerlon
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน เนื้อน่อง
เนื้อน่อง Shank
เนื้อโคขุนเกรด A ส่วน เนื้อชายท้อง
เนื้อชายท้อง Bavette